Gemensamt möte om en nationell cykelstrategi

Regeringen har under året påbörjat arbetet med att ta fram en cykelstrategi för ökad och säker cykling. I början av december träffades representanter från kommuner, myndigheter och intresseorganisationer hos infrastrukturminister Anna Johansson för ett gemensamt möte.