Genomförande av direktivet 2014/112/EU om arbetstidens förläggning vid transporter på inre vattenvägar

Regeringen (Näringsdepartementet) har tagit fram en promemoria med anledning av genomförandet av direktivet 2014/112/EU om arbetstidens förläggning vid transporter på inre vattenvägar.