Genomförande av mätinstrumentdirektivet och direktivet om icke-automatiska vågar

I propositionen lämnas förslag till ändring i lagen om måttenheter, mätningar och mätdon. Ändringen är ett led i att genomföra de omarbetade EU-direktiven om icke-automatiska vågar och om mätinstrument.