Genomförande av Solvens II-direktivet på försäkringsområdet

Den 1 januari 2016 träder EU:s nya, grundligt reformerade regelverk för försäkringsföretag, Solvens II, i kraft. Regeringen har i dag lämnat en proposition till riksdagen med förslag på hur denna nya reglering ska genomföras i den svenska lagstiftningen.

Pressmeddelande från Finansdepartementet, Per Bolund