Geodata och e-förvaltning i fokus under seminarium på Norra Latin

Under torsdagen talar it-minister Mehmet Kaplan under en seminariefylld dag med tema: Innovationer i samhällets tjänst. Dagen som anordnas av Lantmäteriet och Geodatarådet ska belysa huvudfrågan om vad tillgången av offentliga geodata innebär för samhällsutvecklingen.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet, Mehmet Kaplan