Givande att vara case i Statens controllerutbildning

I alla myndigheter finns det problem eller frågor som det kan vara bra att ta hjälp av andra för att lösa. I Statens controllerutbildning har man tagit fasta på detta och arbetar med verkliga case som ett inslag i utbildningen. I år var det Kemikalieinspektionens tur att få hjälp. Robert Sirkka, administrativ chef, tycker att det var värdefullt att delta som case i controllerutbildningen.