Glädjande att globalt klimatavtal är i hamn


Idag skrevs historia när 196 länder enades om ett globalt klimatavtal. Det är symboliskt att det skedde just på flygplatsen Le Bourget utanför Paris, den flygplats där Charles Lindbergh landade efter att ha korsat Atlanten non-stop med flyg. Något som man fram till dess trott vara näst in till en omöjlighet.