Glasögon för barn och unga

Socialdepartementet föreslår att barn och unga i åldern 8 till 19 år ska kunna få bidrag för glasögon eller kontaktlinser. Meningen är att varje flicka eller pojke, oavsett bakgrund eller funktionsförmåga, ska få de bästa förutsättningarna för att utveckla sin förmåga och på egna villkor kunna delta i skolan och fritid. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2016.

Ds 2015:28 Bidrag för glasögon till barn och unga

Socialdepartementet,
7 maj 2015