Global konkurrens pressar priserna


Med 80-90 procent av försäljningen på export styrs Indexator Rotator Systems av internationell prispress och ständiga konjunktursvängningar. Prishöjningar på grund av ökade kostnader är ett minne blott. Kan höjda löner inte kompenseras med ökad produktivitet hotas konkurrenskraften.