Globala startup-bolag får stöd

Dagens industri debatt 19 september 2015
Nu organiserar regeringen om arbetet hos de exportfrämjande myndigheterna. Nya företag som är globala från dag ett måste få ett annat slags stöd. Det finns ett viktigt skäl till det – dessa superinternationella företag riktar världens ögon mot Sverige och stärker vår attraktionskraft, konstaterar närings- och innovationsminister Mikael Damberg.

Debattartikel från Näringsdepartementet, Utrikesdepartementet, Mikael Damberg