Glöm inte att begära undantag från EA-värderingen för 2014 senast 2 januari 2015

Myndigheter blir automatiskt undantagna från EA-värderingen under vissa omständigheter (Se ”Metod för EA-värdering” under dokument). Myndigheter kan även på egen begäran bli undantagna från EA-värderingen.