Glöm inte kontrollera svaren på koncernvärdesfrågorna

ESV håller på att besvara EA-värderingens koncernvärdesfrågor till och med den 23 mars 2016. Myndigheterna kan redan nu begära omprövning av svaren. Sista dagen för att begära en omprövning är den 4 april 2016.