GMO på agendan under jordbruk- och fiskerådsmötet i Bryssel

På det första rådsmötet under Luxemburgs ordförandeskap kommer bland annat GMO att finnas på agendan. Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht kommer att delta i mötet.
Pressmeddelande Från Näringsdepartementet, Sven-Erik Bucht