Godkännande av en överenskommelse om försäkringsmedicinska utredningar

Regeringen godkänner överenskommelsen om försäkringsmedicinska utredningar i form av TMU och SLU 2016.