Godkännande av en överenskommelse om kortare väntetider i cancervården 2016

Regeringen godkänner överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om kortare väntetider i cancervården 2016.