Godkännande av en överenskommelse om pilotverksamhet för aktivitetsförmågeutredningar 2016

Regeringen godkänner överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om pilotverksamhet för aktivitetsförmågeutredningar 2016.