Godkännande om att revidera villkor i överenskommelsen om en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivningsprocess

Regeringen godkänner överenskommelsen om att revidera villkor 5 i överenskommelsen om en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivningsprocess 2014–2015.

Överenskommelse och avtal från Socialdepartementet