Framfört i något annorlunda form på konferensen Svensk Vind den 22 oktober 2014 Käre energiminister! I entrén till Svensk Vind delas det ut stressbollar. Det är en bra symbol för att det bland aktörerna för förnybar energi och särskilt vindkraft finns många som är rejält stressade inför framtiden. Låt oss lugna dem! På Tivoli i Köpenhamn finns en gammal berg-och-dalbana av trä. Längst fram sitter en bromsare, som manuellt bestämmer farten. Hans fokus är inte de som har kommit för att det ska bli åka av, utan de som är oroliga för att det ska gå för snabbt. Och första varvet går verkligen i maklig takt. Andra varvet kollar han att alla är med på att åka lite snabbare, tredje varvet ökar han rejält i svängarna och när det närmar sig stängningsdags på Tivoli går det undan rejält. Ibrahim, jag tänker på dig som bromsaren. Många är oroliga att det ska gå för snabbt och bli för tvära kast, men du ska göra alla trygga i att det går att gasa på rejält i omställningen. För det vill jag ge dig fem råd för mandatperioden: Ju grönare, desto starkare. Det talas mycket om att vi har en svag regering. Det kan stämma i många frågor, men i energifrågan kan vi nå en stark konstellation. Regeringen kan i alla gröna energifrågor räkna med Vänsterpartiets stöd – kom bara ihåg att nämna den på presskonferenserna. Det ger 159 mandat. När vi sedan jämför den gröna delen av regeringens förslag med Centerpartiets, ser vi att de är väldigt lika på energiområdet. Centern gick inför valet lite längre än miljöpartiet i andelen förnybart, medan miljöpartiet hade lite tuffare klimatmål. Nu attackeras Åsa Romson av Lena Ek för att ha för svaga miljömål. Det bör gå att ta centerpartiförslag och lägga som regeringens, och då nå 181 mandat. Med folkpartiet, som ju ligger nära Löfven men långt ifrån sossekongressen i energifrågorna, får man teoretiskt 179 mandat, men då tappar man nog vänsterpartiet och gör sig beroende av stöd från Sd – om man tänker att det är svårt att få med sig moderaterna (kristdemokraterna är för små för att skapa majoritet). Fokusera på industrikanslern. Din förre chef och därtill vigselförrättare Göran Persson vore idealisk för denna pompösa titel. Han kan industrifrågor, han inser de gröna näringarnas betydelse för svensk export nu och i framtiden och han kan se att export av terrawattimmar kan vara lika viktigt som export av stadsjeepar. Bröta med det tråkiga. Din närmaste chef, miljöminister Åsa Romson, gick till val på svensk politisk historias tråkigaste valaffisch, en närbild på en trasig järnvägsräls. Men i detta fanns ett viktigt budskap; det är dags att lappa och laga. Även socialdemokraterna och Alliansen insåg detta när det gällde järnvägen, och det gäller i högsta grad energisystemet. Vi behöver bygga bort flaskhalsar i energisystemet och bygga ut nätkapacitet för att kunna ställa om till förnybart. Det är väl så viktigt som att inviga nya anläggningar. Använd Vattenfall. Målet om 30 TWh ny förnybar el kan bara nås med mycket ny vindkraft, och Vattenfall har redan 4 TWh vind, över tusen vindkraftverk och en fördubblad vindkapacitet på fyra år. Dessutom har de en image som de behöver jobba med, en kolbit som symbol som behöver ersättas med en vindsnurra. Bredda energikommissionen. I sak kan den nya kommissionen inte komma fram till särskilt mycket nytt. Den befintliga energiöverenskommelsen är ju resultatet av att försöka göra både kärnkraftskramare och atomkraftsmotståndare nöjda – på samma sätt måste det bli med den nya. Därför är kommissionen framför allt till nytta som ett centrum för att inhämta ny kunskap och bredda samarbetena, med branschen och med forskningen. Ibrahim, jag önskar dig lycka till i ditt viktiga värv och hoppas att vi kan lägga stressbollarna åt sidan! Mattias Goldmann    

Mattias Goldmann talar på Svensk vindenergi 20141022
Framfört i något annorlunda form på konferensen Svensk Vind den 22 oktober 2014
Käre energiminister!
I entrén till Svensk Vind delas det ut stressbollar. Det är en bra symbol för att det bland aktörerna för förnybar energi och särskilt vindkraft finns många som är rejält stressade inför framtiden. Låt oss lugna dem!
På Tivoli i Köpenhamn finns en gammal berg-och-dalbana av trä. Längst fram sitter en bromsare, som manuellt bestämmer farten. Hans fokus är inte de som har kommit för att det ska bli åka av, utan de som är oroliga för att det ska gå för snabbt. Och första varvet går verkligen i maklig takt. Andra varvet kollar han att alla är med på att åka lite snabbare, tredje varvet ökar han rejält i svängarna och när det närmar sig stängningsdags på Tivoli går det undan rejält.mattias-goldmann-svensk-vind-20141022
Ibrahim, jag tänker på dig som bromsaren. Många är oroliga att det ska gå för snabbt och bli för tvära kast, men du ska göra alla trygga i att det går att gasa på rejält i omställningen. För det vill jag ge dig fem råd för mandatperioden:

  1. Ju grönare, desto starkare. Det talas mycket om att vi har en svag regering. Det kan stämma i många frågor, men i energifrågan kan vi nå en stark konstellation. Regeringen kan i alla gröna energifrågor räkna med Vänsterpartiets stöd – kom bara ihåg att nämna den på presskonferenserna. Det ger 159 mandat. När vi sedan jämför den gröna delen av regeringens förslag med Centerpartiets, ser vi att de är väldigt lika på energiområdet. Centern gick inför valet lite längre än miljöpartiet i andelen förnybart, medan miljöpartiet hade lite tuffare klimatmål. Nu attackeras Åsa Romson av Lena Ek för att ha för svaga miljömål. Det bör gå att ta centerpartiförslag och lägga som regeringens, och då nå 181 mandat. Med folkpartiet, som ju ligger nära Löfven men långt ifrån sossekongressen i energifrågorna, får man teoretiskt 179 mandat, men då tappar man nog vänsterpartiet och gör sig beroende av stöd från Sd – om man tänker att det är svårt att få med sig moderaterna (kristdemokraterna är för små för att skapa majoritet).
  2. Fokusera på industrikanslern. Din förre chef och därtill vigselförrättare Göran Persson vore idealisk för denna pompösa titel. Han kan industrifrågor, han inser de gröna näringarnas betydelse för svensk export nu och i framtiden och han kan se att export av terrawattimmar kan vara lika viktigt som export av stadsjeepar.
  3. Bröta med det tråkiga. Din närmaste chef, miljöminister Åsa Romson, gick till val på svensk politisk historias tråkigaste valaffisch, en närbild på en trasig järnvägsräls. Men i detta fanns ett viktigt budskap; det är dags att lappa och laga. Även socialdemokraterna och Alliansen insåg detta när det gällde järnvägen, och det gäller i högsta grad energisystemet. Vi behöver bygga bort flaskhalsar i energisystemet och bygga ut nätkapacitet för att kunna ställa om till förnybart. Det är väl så viktigt som att inviga nya anläggningar.
  4. Använd Vattenfall. Målet om 30 TWh ny förnybar el kan bara nås med mycket ny vindkraft, och Vattenfall har redan 4 TWh vind, över tusen vindkraftverk och en fördubblad vindkapacitet på fyra år. Dessutom har de en image som de behöver jobba med, en kolbit som symbol som behöver ersättas med en vindsnurra.
  5. Bredda energikommissionen. I sak kan den nya kommissionen inte komma fram till särskilt mycket nytt. Den befintliga energiöverenskommelsen är ju resultatet av att försöka göra både kärnkraftskramare och atomkraftsmotståndare nöjda – på samma sätt måste det bli med den nya. Därför är kommissionen framför allt till nytta som ett centrum för att inhämta ny kunskap och bredda samarbetena, med branschen och med forskningen.

Ibrahim, jag önskar dig lycka till i ditt viktiga värv och hoppas att vi kan lägga stressbollarna åt sidan!
Mattias Goldmann