Göran Hägglund och Göran Johnsson leder samtal med parterna om ett längre arbetsliv

Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll har utsett Göran Hägglund och Göran Johnsson till processledare för pensionsgruppens projekt om ett längre arbetsliv.