Göteborg inför stopp för vinstuttag i smyg


I Göteborgs stads budget för 2016 har kommunen lyckats smyga in en formulering om att kommunen motsätter sig vinstuttag och etablering av vinstdrivande fristående skolor i kommunen. Formuleringen står kvar trots att den strider mot lagstiftningen. "Att lufta sina politiska ambitioner på detta vis är inte bra", säger Ulla Hamilton, vd Friskolornas Riksförbunds, som nu anmäler kommunen till Justitieombudsmannen.