Gränsöverskridande telekommunikation huvudfråga på rådsmöte

När EU:s telekomministrar möttes i Bryssel den 27 november stod förslaget om en gemensam telekommarknad överst på dagordningen. Diskussionen utmynnade i att arbetet med att hitta en lösning på framför allt frågan om roamingavgifter inom EU ska fortsätta. Bostads- och stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplan representerade Sverige vid rådsmötet.

Artikel: Gränsöverskridande telekommunikation huvudfråga på rådsmöte

EU-representationen i Bryssel,
24 november 2014