Guiden för effektiv regional e-utveckling presenterad på Offentliga rummet

E-utvecklingsrådet i Jönköpings län driver tillsammans med Högskolan Jönköping det Vinnova-finansierade projektet ”Guiden för effektiv regional e-utveckling”.