Guldlänken till modiga innovatörer i Västerås stad

Guldlänken 2015 har tilldelats Mats Rundkvist och Maria Gill i Västerås stad för deras framgångsrika arbete att med hjälp av välfärdsteknologi möta utmaningar inom äldreomsorgen.