Gunnar Larsson ny generaldirektör för Kammarkollegiet

Regeringen har idag utnämnt Gunnar Larsson till generaldirektör och chef för Kammarkollegiet. Han tillträder sin tjänst den 1 april 2016. Gunnar Larsson är för närvarande generaldirektör för Konsumentverket.