Håkan Sörman ny landshövding i Jönköping

Regeringen har i dag utsett Håkan Sörman till ny landshövding i Jönköping. Hans förordnande gäller från och med den 1 oktober 2016 till och med den 31 januari 2019.