Hållbara energilösningar i fokus

Den 12-13 maj deltog Sverige för femte gången på Clean Energy Ministerial, CEM, som i år ägde rum i Seoul. Under mötet poängterades att satsningar på spridning av hållbara energilösningar inte enbart är viktigt för att minska energisektors klimatpåverkan utan allt mer blir ett skäligt argument för att stärka enskilda länders försörjningstrygghet och minskat importberoende av fossila bränslen.

Läs artikel: Hållbara energilösningar i fokus

Näringsdepartementet,
16 maj 2014