Hållbara Gotland – en regional agenda med statligt stöd

Gotland har goda möjligheter att profilera sig inom fyra mycket strategiska områden: Ny industriell utveckling, Framtidens hållbara livsmedel och havets näringar, En hållbar besöksnäring och Det digitala försteget. Det menar Peter Larsson som på regeringens uppdrag tagit fram förslag på åtgärder för hållbar näringslivsutveckling på Gotland. Det är områden av betydelse för att stärka näringslivet och de kan också bli intressanta testbäddar för hela Sverige.