Hållbart fiske i fokus på rådsmöte

EU:s jordbruks- och fiskeministrar möts för att bland annat diskutera en ny förvaltningsplan för fisket i Östersjön. Det ryska importstoppet av livsmedel från EU ska också behandlas på rådsmötet som hålls i Bryssel den 26 januari. Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht representerar Sverige vid mötet.

Artikel: Hållbart fiske i fokus på rådsmöte

EU-representationen i Bryssel,
21 januari 2015