Hållbart samhälle vann i Almedalen

Inför hösten kastar vi en blick i backspegeln och reflekterar kort över Almedalsveckan i somras.

Almedalen slog rekord på nytt i antal evenemang som uppsteg till hela 4 062 stycken inom en stor mängd ämneskategorier.

Den absolut mest diskuterade frågan var hur man skapar ett långsiktigt hållbart samhälle som togs upp på totalt 492 event. Av alla evenemang genomfördes som vanligt drygt 75 procent redan under måndag till onsdag.

I år valde SKL Kommentus att inte arrangera våra debatter på Almedalsveckans traditionella upphandlingsarenor som bland andra Offentliga Affärer och Upphandling24 erbjuder. Istället ville vi föra diskussionen om upphandling och försörjning mer verksamhetsnära och inkludera fler sakpolitiskt intresserade.

Vårt samarbete med SKL (om bostäder), Kairos Future (strategisk försörjning) och Den gröna tankesmedjan Fores (hållbarhet) gav positiva resultat. Vi är glada att många fick se vår roll som strategisk partner och inte, som tidigare, som enbart ett stöd i upphandlingen.

Våra tre seminarier drog fulla hus!

Under tisdagen, veckans seminarietätaste dag, konkurrerade vårt seminarium om ”den politiska bobyggarviljan” med totalt 1096 andra seminarier. Av dessa arrangerades parallellt med vårt ett 20-tal seminarier om just byggande. Vi samlade ändå drygt 60 intresserad bostadspolitiker och representanter från både bostadsföretag och lobbygrupper. Klara Hanell Strand från AffärsConcept framhöll i debatten värdet av att nu gå från ord till handling när vi tagit fram ramavtal för bostäder som enkelt går att beställa och uppföra på fem till åtta månader. Stig-Björn Ljunggren var moderator och du kan läsa hans summering av debatten här.

Skolan 2030

Tidigt på onsdagsmorgonen fylldes Teaterskeppet med pedagoger, rektorer, fritidspolitiker och privata skolledare som samlades för att ur ett framtidsperspektiv diskutera strategisk försörjning för ”Skola 2030”. Olof Molander från SKI gav i debatten flera exempel på när politiken mer tydligt behöver sätta effektmål för sina ambitioner så att inköpen verkligen bidrar till de politiska målen. Erik Herngren och Mats Olsson från Kairos Future modererade debatten som också streamades. Om du vill se den finns den tillgänglig här.

Fossilfritt 2030

Vad behöver politiken inte prioritera för att vi ska uppnå ett ”Fossilfritt 2030”? Den frågan ställde vi under vårt tredje seminarium. Rubriken och temat var ett av de mest praktiska och intressanta under hela veckan, framhöll Mattias Goldman från Fores som inledde seminariet tillsammans med SKI’s Peter Nohrstedt. ”Kopiera mera av varandras framgångar”, sa Karin Smith Svensson från MP vilket hela panelen underströk som det kortsiktigt viktigaste tillvägagångssättet för att nå målet. Peter framhöll betydelsen av fler livscykelanalyser för att snabbare och enklare kunna göra mer hållbara affärer i de offentliga verksamheterna.

Almedalen 2017 bjöd på många spännande diskussioner och nya insikter. Nu fortsätter vi framåt och hoppas att vi ses i Almedalen nästa sommar igen!

Text: Conny Callin