Hälsoväxling för aktivare rehabilitering och omställning på arbetsplatserna

I lagrådsremissen lämnas förslag i syfte att stärka arbetsgivares drivkrafter att vidta insatser för att sjukskrivna arbetstagare ska kunna återgå i arbete.