Handel och konkurrenskraft toppar EU:s agenda


Kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker har hållit sitt årliga linjetal. Det var ett optimistiskt, framåtblickande tal om prioriteringar för det kommande året som han gav inför det samlade Europaparlamentet i Strasbourg.