Handelshinder stoppar svensk exportsuccé


Världens bästa huvudskydd för cyklister är en unik svensk uppfinning som har ett globalt innovationsskydd och räddar liv. Men skyddet får inte säljas till konsumenter i USA. Ett frihandelsavtal skulle kunna öka exporten närmast explosionsartat.