Handlingsplan ska förbättra vården för kroniskt sjuka

Regeringens handlingsplan för att förebygga och behandla kroniska sjukdomar 2014 är nu klar. Handlingsplanen syftar till att förbättra vården för alla personer med kroniska sjukdomar. Insatserna gäller patientcentrerad vård, kunskapsbaserad vård samt prevention och tidig uppmärksamhet.

Handlingsplan ska förbättra vården för kroniskt sjuka
Publikation: Handlingsplan 2014 till Nationell strategi för att förebygga och behandla kroniska sjukdomar

Socialdepartementet,
4 juni 2014