Handlingsplan Smart industri – en nyindustrialiseringsstrategi för Sverige

Detta är den första av flera följande handlingsplaner inom ramen för regeringens nyindustrialiseringsarbete. De konkreta åtgärder som vi nu presenterar kommer att stärka förutsättningarna för industrin att klara av den ökande internationella konkurrensen och det omvandlingstryck som digitaliseringen och växande krav på hållbar produktion och produkter ställer på industrin. I denna handlingsplan adresserar vi också industrins kompetensförsörjning och visar på inriktningen för den industrinära forskningen och Testbädd Sverige inför den kommande forskningspolitiska propositionen.