Handslag för fördjupad digital samverkan

Med ett handslag enades SKL och regeringen om en djupare samverkan för att ytterligare öka takten i offentlig sektors digitalisering.