Hanteringen av EU-stöd blir allt bättre

Sverige administrerar drygt 10 miljarder kronor i stöd från EU varje år. Ekonomistyrningsverket (ESV) har granskat hur myndigheterna har hanterat pengarna. Totalt har stödmottagarna redovisat cirka 20 miljoner kronor på felaktiga grunder, enligt en uppskattning baserad på de fel som ESV har upptäckt. Hanteringen har blivit bättre jämfört med tidigare och felen ligger nu på en acceptabel nivå.