Har den svenska tillväxten stannat upp? – seminarium 26 aug

Enligt regeringen stannade den svenska produktivitetstillväxten upp under alliansen. BNP per capita har nätt och jämnt nått tillbaks till nivån före finanskrisen. En rad förklaringar förekommer i debatten – en åldrande befolkning, hög flyktinginvandring och att alliansen subventionerade lågproduktiva branscher med RUT och ROT. En alternativ förklaring är att vi är en del i en … Fortsätt läsa Har den svenska tillväxten stannat upp? – seminarium 26 aug