Hård kritik när Sundsvall inför Vita jobb-modellen


Trots att det bryter mot lagen vill Sundsvall införa krav på kollektivavtal i sin nya upphandlingspolicy. Kritiken är hård, inte minst för att facken nämns  i diskussionerna som garant för att kravet efterlevs. ”Ska Byggnads in och titta i våra affärssystem? Någon hejd får det väl ändå vara”, säger byggföretagaren Anders Göransson.