Hårda krav på nytt HR- och lönesystem

Region Östergötland har efter en upphandling bestämt sig för ett nytt HR- och lönesystem som bland annat ska modernisera och effektivisera verksamheten.

Linus Lanker.

Enligt Linus Lanker, HR-strateg på Region Östergötland, har marknaden för HR- och lönesystem varit något begränsad ur regionernas synvinkel.

 – Därför valde vi att kravställa något annorlunda när det var dags att upphandla en ny lösning. Vi var ganska hårda med att vi ville ha en lösning som vi kunde se en framtid i och att den erbjöd effektiva integrationer.

När upphandlingen var avslutad stod det klart att Region Östergötlands nya lönesystem ska tillhandahållas av SD Worx, som vann upphandlingen, meddelas det i ett pressmeddelande.

Löner till 15 000 anställda

Region Östergötland ansvarar för hälso- och sjukvård, regional utveckling och kollektivtrafik i Östergötland. Att driva Region Östergötlands verksamheter under ett år kostar omkring 22 miljarder kronor, varav en stor kostnadsandel är lön till cirka 15 000 anställda. Därför är det av största vikt att man har bra systemlösningar på plats som kan stötta, heter det.

Ett av skälen till att upphandla var att man som många andra regioner såg behovet av att modernisera och effektivisera sin verksamhet.

– I mångt och mycket har vi arbetat i samma digitala system sedan 1998, även om kontraktet har modifierats under årens lopp. Vi såg därför ett behov av ett nytt HR- och lönesystem, eller snarare en “lönekärna” som vi kallar det då fokus i upphandlingen legat på just lönedelen, berättar Linus Lanker, HR-strateg på Region Östergötland.

Integrationer ett krav

En viktig aspekt från regionens sida i upphandlingen har varit att säkerställa effektiva integrationer gentemot andra system.

 – Vi ska ha “rätt system, inte ett system” brukar vi säga. Vi var inte på jakt efter en monolitlösning utan ville i stället hitta det system som hjälper oss bäst i dagens värld, utan att fastna i gamla arbetssätt, förklarar Linus Lanker.

 De arbetssätt som Region Östergötland angav att man ville använda sig av och ställde krav på, öppnade upp för att fler leverantörer ville vara med i upphandlingen.

 – Konkurrens är bra, det behövs fler aktörer på marknaden. Det är hela syftet med lagen om offentlig upphandling, att den ska bidra till en sund marknad. Det gör också att man som leverantör av systemlösningar måste utveckla sig och anstränga sig för att bli bättre.

Flexibel lösning

När implementeringen är fullt genomförd hoppas Region Östergötland ha en flexibel och skalbar lösning att arbeta i.
– Vi ser också framtida vinster tack vare investeringen. Idag gör vi mycket dubbelarbete, till exempel behöver vi föra över förändringar i schemaläggning manuellt, det kommer vi att slippa. Vi vet också att vi kommer få till en smidigare anställningsprocess än den vi har idag. Vår målbild är att automatiseringar och integrationer kommer att ge oss tidsbesparingar, favslutar Linus Lanker.

”Glada och stolta” 

För SD Worx (tidigare Aditro) är avtalet med Region Östergötland lite av en comeback på marknaden för offentlig sektor

– Vi är väldigt glada och stolta över att vara tillbaka på marknaden för offentlig sektor. Det är ingen slump att det sker just nu utan ett strategiskt beslut då vi vill vara en del av den här marknaden långsiktigt. Vi är väldigt glada över vårt samarbete med Region Östergötland och vi ser fram emot att hjälpa dem i deras digitaliseringsresa där de effektiviserar sin verksamhet, säger Magnus Engman, Sverigechef på SD Worx.

Region Östergötland har nu en intensiv period framför sig innan systemet är fullt implementerat i verksamheten. Regionen planerar att gå live om ungefär tolv månader.

Text och bilder har ställts till förfogande för publicering i OFFENTLIGA AFFÄRER och redigerats av oss. Bilden på förstasidan: Shutterstock.