Hearing för partnerskapsöverenskommelsen

Den 5 februari 2014 hålls den andra och sista hearingen för den svenska partnerskapsöverenskommelsen 2014-2020. Syftet med denna hearing är att diskutera partnerskapsöverenskommelsen i sin helhet. Hearingen pågår kl.09.00-12.00.

Partnerskapsöverenskommelsen utgör en del av EU:s gemensamma strategiska ramverk för regionalfonden, socialfonden, landsbygdsfonden och havs- och fiskerifonden, och ingår i arbetet med Europa 2020.

Dagordning, hearing den 5 februari 2014
Underlag, hearing den 5 februari 2014
Läs mer om partnerskapsöverenskommelsen

Arbetsmarknadsdepartementet, Landsbygdsdepartementet, Näringsdepartementet,
4 februari 2014