Hearing om nyindustrialiseringsstrategin

I sitt arbete med att ta fram en nyindustrialiseringsstrategi samtalar regeringen med organisationer, myndigheter och företag. Under hösten har detta bland annat skett under industrisamtalen och med närings- och innovationsminister Mikael Dambergs advisory board. På tisdagen var det dags för en hearing under ledning av statssekreterare Eva Lindström.