Heldagskonfererens i Göteborg den 28 september tillsammans med Upphandling 24

Vi medverkar som partner på Upphandling 24 heldagskonferens Upphandlingsjuridik i praktiken. Lagstiftningen har börjat ta form och till september har vi en proposition och ett förslag till den nya upphandlingslagstiftningen. Kom och träffa oss, lyssna på flera intressanta föreläsare och var delaktig i debatt och diskussion.

”Entreprenadupphandling – lätt på rätt sätt”

Hur slipper man obekväma ÄTA-processer och knepiga situationer med försäkringar och otydliga ansvarsfördelningar? Vi ville ju så väl när avtalet skrevs, ett bra avtal får ligga kvar i pärmen tills den dag ombuden behöver telefonnumret för att ringa varandra och tacka för ett bra arbete…
Men oftast behövs det tidigare än så.

Vi ger praktiska tips som underlättar och förbättrar genomförandet av entreprenader, både för beställare och utförare.
… och givetvis berättar vi om hur just entreprenadupphandling kan påverkas av en ny lagstiftning.

Med mångårig erfarenhet från upphandlingsvärlden kommer Jonas Frändestam, upphandlingskonsult på AffärsConcept att berätta mer om hur ni kan arbeteta effektivare med entreprenader och ge förslag på både strategisk och praktisk nivå. Jonas genomför upphandlingar inom bland annat bygg-, mark- och anläggningsentreprenader, fastighetstjänster, konsulter och installatörer samt håller utbildningar inom offentlig upphandling. Jonas är civilingenjör med examen från Luleå tekniska högskola.

Jonas Frändestam