Helsingborg stad – Sveriges Kvalitetskommun 2017

Genom öppenhet och en god dialog har kommunens chefer och medarbetare lyckats utveckla och förbättra demokrati, arbetsmiljö och samhällsbyggande i staden.