Helt ny konsulttjänst hjälper kommunerna bli bättre på uppföljningen av HVB-hem

Kommunerna ansvarar för uppföljning av HVB-hemmen drivna av externa aktörer som man har avtal med. SKL Kommentus Inköpscentral har nu tecknat ramavtal med Professional Management AB för en konsulttjänst som ska stödja socialtjänsten i detta viktiga arbete.

Leverantörens uppdrag blir att utföra granskningen utifrån två standardiserade mallar. Mallarna som tagits fram för uppföljning av HVB-hem för barn och unga respektive vuxna baseras på vanliga krav i avtalen mellan kommun och HVB-verksamhet. Arbetssätt och metoder, säkerhet och bemanning är exempel på några av dessa. Undersökningarna ska sätta ljus på eventuella brister. Med facit i hand blir det kortare väg till förbättringar.

–Detta är en helt ny konsulttjänst inom vårt ramavtalsområde Vård och omsorg. Då vi ser en återkommande rapportering i media om HVB-hem som inte lever upp till kraven kommer ramavtalet i rätt tid, säger SKIs projektledare Jenny Åberg.

Som upphandlingskonsult ute i kommunerna vet Sinikka Suutari att hjälpen är välkommen för socialsekreterarna. Dessutom blir det ett effektivt verktyg för granskning av HVB-aktörerna.
– När anbudsgivarna i kommande HVB-hemsupphandlingar vet om granskningen utlovar man bara den kvalitet som man kan leverera, menar hon.

– Utöver avlastningen för kommunerna får vi inte glömma bort de positiva följderna för brukarna. Kvalitetssäkringen av hemmen blir en säkerhet för de barn, ungdomar eller vuxna som placeras där, avslutar Jenny Åberg.

Fakta:

– Konsulttjänst inom området Vård och omsorg: granskning och uppföljning av HVB-hem
– En leverantör i sex geografiska områden