Heltid som norm ökar jämställdheten

En rapport hävdar att tjänstepensionen förstärker inkomstskillnader. Men tjänstepensionssystemet är könsneutralt. Men är inte förvärvslivet  jämställt så blir inte pensionen det.