Hemställan från Göteborgs Stad och Trafikverket om förändringar av trängselskatten i Göteborg

Göteborgs stad och Trafikverket har kommit in med en hemställan till Finansdepartementet om att göra undantag för Backaborna gällande trängselskatt i Backaområdet. Det är inte motiverat ur ett trängselperspektiv att boende i Backa betalar trängselskatt för passage in och ut i området som avgränsas av Göta älv, E6 Kungälvsleden, Bohusbanan och E6/E20 Norrleden. Därför skickas nu den begäran som kommit från Göteborgs stad och Trafikverket ut på remiss.

Finansdepartementet,
12 september 2014