Hinder för täta städer behöver undanröjas

Staten behöver undanröja hinder i kommunernas arbete med att skapa täta och hållbara städer. Det är en av flera slutsatser i en ny skrift från SKL.