Hinder och förutsättningar för bostadsproduktion på gruvorter

Boverket har i samband med regeringen arbete med mineralstrategin fått i uppdrag att se över vilka hinder som föreligger för ökad bostadsproduktion på gruvorter, samt föreslå åtgärder. Boverket har nu levererat en rapport som analyserar identifierade hinder utifrån ett marknadsekonomiskt perspektiv samt ger förslag på möjliga statliga åtgärder.

Läs artikel: Hinder och förutsättningar för bostadsproduktion på gruvorter

Näringsdepartementet,
13 november 2013