Historisk satsning på infrastruktur

Regeringens främsta mål är full sysselsättning. Därför genomför regeringen åtgärder som stödjer tillväxten, varaktigt ökar sysselsättningen samt företagens konkurrenskraft. Nu genomförs en historisk infrastruktursatsning för att skapa ett effektivt och pålitligt transportsystem som säkrar arbetspendlingen och företagens behov av fungerande godsstråk.

Regeringens nyhetsbrev: Historisk satsning på infrastruktur

Näringsdepartementet,
24 april 2014