Hög tid att modernisera bokföringsreglerna


Företagens digitala ekonomiarbete hämmas av ett föråldrat regelverk. Det är hög tid att anpassa bokföringslagens regler till befintliga tekniska möjligheter och utvecklingen i näringslivet. Svenskt Näringsliv har i en hemställan uppmanat regeringen att tillsätta en utredning med uppdrag att ta fram ett förenklat regelverk som är bättre anpassat till den digitala utvecklingen och företagens behov. Det skriver Sofia Bildstein-Hagberg, redovisnings- och revisionsexpert.